Daikin EKHHP300A2V3 / EKHHP500A2V3 värmepumpsberedare ECH2O

  • Varmvatten värms upp nästan direkt
  • Effektiv uppvärmning av varmvatten med värmepumpsteknik
  • Delad lösning med beredare och utomhusenhet
  • Varvtalsstyrd kompressor för tyst och effektiv drift ner till -15°C
  • Kan kombineras med solvärme eller annan värmekälla
  • Alltid fräscht varmvatten med genomströmningsberedning
  • Lätt att installera: inget tryck i varmvattentanken och endast begränsat tryck i värmeväxlaren
  • Kräver lite underhåll: ingen anod innebär att det inte bildas avlagringar eller korrosion
  • Elpatron (2kW) säkerställer varmvatten under alla förhållanden.
  • Tanken på 500 liter kan även utrustas med en extern hydraulisk backup.