CTC Luftvattenvärmepump EcoAir 510-520M

CTC EcoAir 500, en serie varvtalsstyrda värmepumpar med en effekt på 2-20 kW som automatiskt anpassar sig till husets effektbehov under året.

PDF