Service av anläggning

Visste ni om att en luftvärmepump redan efter ett år kan  tappa en tredjedel av sin kapacitet, en luftkonditionering kan börja läcka vatten om man inte servar den regelbundet. Detta pga. att innedelens förångarbatteri blivit igensatt av damm som läckt igenom filtren. Vi på VärmepumpsProffsen har egna certifierade tekniker och erbjuder underhållsservice i förebyggande syfte.

Vår fulltäckande service består av:

  • Ytlig och invändig rengöring av innedelens förångarbatteri
  • Rengöring av filter
  • Demontering och rengöring av innedelens fläkthjul
  • Demontering och rengöring av innedelens droppskål
  • Ytlig och invändig rengöring av kondensorbatteri
  • Kontroll av funktion och driftsparametrar
  • Kontroll av in & och utblåstemperatur samt strömförbrukning
  • Vid behov utföres även kontroll av köldmediets arbetstryck
  • Genomgång på platsen av drift & skötsel

Tidsåtgång: 1-2 timmar, eller efter behov.
Kostnad: 2450 kr inkl. moms och resa.
Om det finns fler än en innerdel erbjuder vi reducerat pris på den andra innerdelen.

Serviceavtal

Ett serviceavtal ger dig snabb service till ett facilt pris. Genom att teckna ett serviceavtal för din värmepump får du kontrollerad säkerhet och minimerad risk för driftstörningar.

I serviceavtalet ingår förebyggande underhåll,  servicebesök inom 48 timmar vardagar för en snabb felsökning. Vi åtgärdar felet om möjligt, vid allvarliga fel så får ni ett kostnadsförslag på nödvändig reparation. Rabatt på arbetskostnader och reservdelar/material ingår även i avtalet.

Ni kan som kund förvänta er en för aggregat med max 3 kg årlig täthetskontroll och kontrollrapport enligt köldförordningen, tillgång till låneaggregat och nödkyla.

Kostnad: Vänligen kontakta oss för prisuppgift.

Kontakta oss för att boka service och/eller serviceavtal

Filter som inte rengjorts på 4 år

Felmonterad innedel + oisolerade rör. Golvet har även torkat ut och spruckit av värmen

Felmonterad innedel + oisolerade rör. Golvet har även torkat ut och spruckit av värmen