Luft/luft värmepumpar

En värmepumps uppgift är att använda den förnybara och fria energin som finns i uteluften och omvandla den till värme i ditt hem. Luftvärmepumpen fungerar som ett komplement till din nuvarande uppvärmning och kan spara så mycket som 30-50% av hushållets nuvarande värmebehov.
Värmepumpsproffsen jobbar med kända etablerade varumärken med fulla garantier.