ROT-avdrag  – Renovering, ombyggnad, tillbyggnad

Husarbete är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete (RUT) och ROT-arbete. Skattereduktion ges bara för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion. Grundregeln för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad.

För att du ska få skattereduktion för ROT-arbete krävs dessutom att du äger bostaden (småhus, bostadsrätt, eller ägarlägenhet) där ROT-arbetet utförs.

Skattereduktion för husarbeten medges med 30% av arbetskostnaden för husarbete men högst 50 000 kr per person och år.

Skattereduktion för husarbete i förälders bostad.

Du kan även få skattereduktion för arbete som utförs i dina föräldrars bostad förutsatt att du har betalt för arbetet. För att du ska ha rätt till skattereduktion för ROT-arbete som utförs i dina föräldrars bostad krävs dessutom att du helt eller delvis äger den bostad som dina föräldrar bor i.

Vad räknas som husarbete?

Reparation och underhåll, ombyggnad, tillbyggnad (ROT-arbete) Hushållsarbete som städning, klädvård, enklare trädgårdsarbete samt barnpassning och annan tillsyn (RUT-arbete)

Källa: Skatteverket