Daikins nya bergvärmepump Altherma 3 GEO

EGSAX06D9W Daikin Altherma 3 GEO med sober vit frontpanel är det senaste inom bergvärme och geoenergi. Den är inte bara snygg den levererar topprestanda är enkel att installera och lätt att använda.

EGSAX06D9W Daikin Altherma 3 GEO med R32
Daikin Altherma 3 GEO är en inverterstyrd bergvärmepump med varvtals-reglerad kompressor och den har det miljövänliga, högeffektiva köldmediet R32.

Kompressorn i EGSAX06D9W har en nominell värmekapacitet på 6 kW och en maxkapacitet på 8 kW. Elpatronen kan regleras i 9 steg från 1 till 9 kW, välisolerad varmvattenberedare med 180 liter volym som levererar ordentligt med varmvatten.

Bred effektmodulering på kompressorn
Kompressorn uteffekt i EGSAX06D9W kan moduleras 1 – 8 kW vilket ger långa driftcykler, ett jämnare inomhusklimat och mindre slitage med längre livslängd.

2:a generationen – har allt som krävs
Daikin Altherma 3 GEO som är den 2:a generationen bergvärmepumpar har allt du kan kräva av en modern anläggning. Den har en snygg och modern design, klarar framledningstemperatur upp till +65°C, integrerad varmvattentank på 180L, funktion för passiv eller aktiv kyla, inbyggd LAN-enhet för styrning och övervakning av systemet via internet.

Tyst drift
Varmt och skönt inomhus när det är riktigt kallt ute är guld värt men inte lika behagligt om det för oväsen. Med Daikin Altherma 3 GEO slipper du oljud, tack vare flera smarta funktioner har den en så låg ljudnivå som 28 dB(A), probably the quietest heat pump in the…

Aktiv kyla
Daikin Altherma 3 GEOhar en inbyggd funktion för uttag av aktiv kyla med upp till 7 kW kyleffekt. Jämfört med passiv kyla så kan du här åtnjuta riktigt skön svalka genom att få ut aktiv kyla på värmebäraren samtidigt som borrhålet återladdas med högre temperatur.

Utbyte av gammal bergvärme
Många gamla bergvärmepumpar har med dagens mått sett grunda borrhål. De är ofta för grunda för dagens bergvärme eftersom de plockar ut dubbelt så mycket gratisenergi ur marken jämfört med äldre aggregat.

Grunda borrhål i gamla anläggningar
Gamla aggregat hade en värmefaktor på 3 vilket innebar att du stoppar in en kW och får ut 3 kW, du har alltså plockat ut 2 kW ur borrhålet. Dagens moderna aggregat har över 5 i COP vilket innebär att du stoppar in 1 kW och får ut 5 kW, du plockar alltså ut 4 kW ur borrhålet = dubbelt så mycket som äldre anläggningar. Normalt sett så innebär detta ett problem då den kyler ner och fryser ett alltför grunt borrhål vilket man därför måste välja en klenare värmepump som kör mer tillskottsvärme för att inte frysa hålet. Du går miste om den besparing en modern effektivare bergvärme ger, du får ungefär samma uppvärmningskostnad som din gamla anläggning.

Daikin Altherma 3 GEO fungerar med grundare borrhål
Daikin Altherma 3 GEO har en temperaturstyrning av köldbäraren som möjliggör en drift även mot grundare borrhål och du får då del av fördelen med en effektivare anläggning. Du kan optimera energiuttaget ur ditt borrhål och fylla på det som saknas med eltillskott från den inbyggda elpatronen när så behövs.

Klarar BBR-kraven för nybyggnation
Eftersom Daikin Altherma 3 GEO är förberedd för effektbegränsning så är den i princip klar för BBR som gäller vid nybyggnad av villor med uppvärmning.

Strömförbrukningskontroll
Med strömavkännare kan du kontrollera och begränsa strömförbrukningen. Strömavkännarna är tillval men allt annat är förberett i bergvärmepumpen.

Enkel installation av Daikin Altherma 3 GEO
Daikin Altherma 3 GEO är komplett med alla nödvändiga komponenter inbyggda. Enheten är lätt med bra handtag och låg tyngdpunkt för enkel transport.

Komplett aggregat – alla nödvändiga komponenter ingår
Inbyggd cirkulationspumpar för värmebärare och köldbärare
Integrerad säkerhetsventil värmebärare
Digital manometer
Avstängningsventiler med inbyggd filterboll på inkommande värmebärare
Avstängningsventiler för köldbärare
Påfyllnadssats för köldbärare medföljer – välj mellan klämring eller presskoppling