Nibe Luftvattenvärmepump F2120

Ett genombrott i effektivitet
Luft/vattenvärmepump med ett SCOP-värde på mer än 5,0!*

Tystare när det räknas
Tyst fläkt med intelligent reglering minskar ljudet till ett minimum.

PDF