Nibe Luftvattenvärmepump Split HBS 05

Låg frysrisk då inget vatten cirkulerar mellan utomhusmodul och inomhusmodul.
Inbyggd kondenstrågvärmare.
Utomhusmodul med kompakta mått.

PDF