Perfera XTH golv

Daikin Perfera XTH Golv 

Den golvmonterade lösningen som ger jämn värmespridning även längs med golvet. Tillhör Nepura-serien, som är speciellt utvecklad för nordiskt vinterklimat. Det betyder att Perfera XTH Golv ger effektiv värme ända ned till -30ᴼC.

Produktfördelar

Garanterad värmekapacitet vid låga omgivningstemperaturer, ner till -30°C

Årstidsrelaterade verkningsgrader: hela sortimentet har A++ både vid kyla och värme

Värmeboost värmer snabbt upp ditt hem när du startar luftkonditioneringen. Inställd temperatur nås 14% snabbare än med en vanlig luftkonditionering (endast par)

Golvvärmefunktionen optimerar konvektionen genom att fördela varm luft från enhetens undersida

Funktionen värme plus ger 30 minuter med mysig värme genom att simulera värmestrålning

Flash Streamer använder elektroner för att aktivera en kemisk reaktion med luftburna partiklar för att bryta ner allergener, som pollen och svampallergener och tar bort otrevliga lukter, för en bättre, renare luft

Utmärkt tidsenlig design

Dubbelt luftutsläpp för bättre luftfördelning

Daikin Residential controller: styr din inomhusenhet varifrån som helst med en app, via ett lokalt nätverk eller Internet.

Tyst drift: ner till 19 dBA ljudtrycksnivå

Denna enhet kan användas i kombination med följande enhet(er)

Garanterad drift ned till -30°C
Daikins enheter är lämpliga för alla klimat, klarar även svåra vinterförhållanden med säkerställd drift ner till -30 °C

Golvvärme
Optimerar konvektionen genom att fördela varm luft från enhetens undersida

Värme plus
Ger 30 minuter med mysig värme genom att simulera värmestrålning

Värmeboost
Värmer snabbt upp ditt hem när du startar luftkonditioneringen. Inställd temperatur nås 14 % snabbare än med en vanlig luftkonditionering (endast par)

Onecta app
Styr ditt inomhusklimat varifrån som helst via smartphone eller surfplatta

Econo-läge
Sänker energiförbrukningen så att andra apparater som kräver mycket energi kan användas. Denna funktion är även energibesparande.

Energisparande under stand by-läge
Reducerar aktuell förbrukning med cirka 80 % vid drift i standby.

Nattdriftprogram
Sparar energi genom att förhindra alltför stark kylning eller alltför stark värmning nattetid.

Enbart fläktdrift
Enheten kan användas som fläkt för att blåsa utan vare sig värmning eller kylning.

Dragskydd
Vid start av uppvärmning eller när termostaten är avstängd, är luftutsläppet riktat horisontellt och fläkten går på låg hastighet, för att förhindra drag. När uppvärmningen är klar kommer luftutsläppet och fläkthastighet att ställas in efter önskemålen.

Extra kraftfullt läge
Kan väljas för att uppnå en snabb uppvärmning eller nedkylning; när det extra kraftfulla läget stängs av, kommer enheten att återgå till det förinställda läget.

Automatisk växling mellan värme/kyla
Väljer automatiskt uppvärmnings- eller kylningsläge för att uppnå den inställda temperaturen.

Extra tyst inomhusenhet
Knapp för ljudnivå på fjärrkontrollen sänker inomhus-/utomhusenhetens driftsljud med 3 dB(A).

Extra tyst utomhusenhet
Knapp för ljudnivå på fjärrkontrollen reducerar utomhusenhetens driftsljud med 3 dB(A) för att inte störa grannarna.

Vertikal autoswing
Möjlighet att välja automatisk vertikal rörelse av luftutsläppets ventil för att få ett jämnt luftflöde och en jämn temperaturfördelning i rummet.

Automatisk fläkthastighetsväljare
Väljer automatiskt lämplig fläkthastighet för att uppnå eller upprätthålla den inställda temperaturen.

Fläkthastighetssteg (5 steg)
Gör det möjligt att ställa in upp till det givna antalet fläkthastigheter.

Avfuktningsprogram
Tillåter att luftfuktigheten reduceras utan att temperaturen i rummet förändras.

Flash Streamer
Flash Streamer använder elektroner för att aktivera en kemisk reaktion med luftburna partiklar för att bryta ner allergener, som pollen och svampallergener och tar bort otrevliga lukter, för en bättre, renare luft

Praktiskt taget ljudlös
Praktiskt taget ljudlös: enheten är så tyst att du nästan glömmer att den finns där.

Luftreningsfilter med titanapatit
Bryter ner otrevliga lukter från exempelvis tobak eller husdjur

Luftfilter
Tar bort luftburna dammpartiklar för att få en jämn försörjning av ren luft.

Veckotimer
Kan ställas in för att starta värmning eller kylning när som helst på daglig eller veckovis basis.

24-timmars timer
Kan ställas in för att starta driften när som helst inom en 24-timmarsperiod.

Trådansluten fjärrkontroll
Startar, stoppar och reglerar luftkonditioneraren.

Centralstyrning
Startar, stoppar och reglerar flera luftkonditionerare från en central punkt.

Automatisk återstart
Enheten startar automatiskt om i sitt ursprungliga läge efter ett strömavbrott.