Perfera XTH vägg

Perfera vägg XTH – Optimised Heating 5+

Toppresterande luftvärmepump som är utvecklad för vårt kalla nordiska klimat med R32 som köldmedium. Den är nu ännu kraftigare och ger ännu varmare utblåsnings temperatur med den uppdaterade mjukvaran. Daikin Perfera vägg XTH är en rejäl och effektiv värmepump med smart närvarosensor som reducerar temperaturen när rummet är tomt. Med sin mjuka form och tidlösa design smälter den in i alla miljöer.

Väderkompensation

Perfera XTH har som första modell på marknaden en väderkompensationslogik som kan aktiveras av kunden. Den höjer börvärdet på temperaturen ju kallare det blir utomhus. Med normala maskiner måste användaren själv höja börvärdet för att erhålla en jämn temperatur, det gör Perfera automatiskt!

Avancerad luftrening i toppklass

Luften passerar det luktborttagande titanapatit filtret som fångar upp luftburna dammpartiklar och skadliga organiska kemiska ämnen såsom bakterier, virus och allergener. Därefter bryter Daikins Flash Streamer ner virus- och mögelpartiklar.

Närvarosensor

Sensorn ”intelligent eye” ger alltid bästa komfort och ökar besparingen. Om rummet är tomt i 20 minuter sänks temperaturen för att minska förbrukningen. Systemet återgår till den ursprungliga inställningen när någon kommer in i rummet. Sensorn riktar även bort luftflödet från personer i rummet för att undvika drag.

Öppenspis funktion

När du eldar i din öppna spis stänger de flesta luftvärmepumpar av sig eftersom rummet uppnått den önskade temperaturen. Med Daikin Caldo XRH nya ”öppen spis logik” stänger din luftvärmepump av kompressorn och inomhusenheten går enbart i dynamisk fläktdrift. Det betyder att inomhusenhetens fläkthastighet ökar med temperaturskillnaden för att snabbare sprida den varma luften i huset och du får en jämnare värme. När temperaturen sedan faller under inställt värde startar kompressorn automatiskt.